Upprop för biståndet

Upprop för biståndet

Petitionen har stängts den 7.9.2015.

41 271 undertecknade motsätter sig de stora nedskärningarna i biståndet som regeringen planerar. Berätta för Finlands regering att de mest utsatta i världen behöver vårt stöd.

Namninsamlingen överräckades till biståndsminister Lenita Toivakka i samband med Vi bryr oss! -demonstrationen den 8.9.2015 i Helsingfors. #eiköyhimmiltä #mevälitämme

Vi, de undertecknade, motsätter oss de stora nedskärningarna i biståndet som regeringen planerar. Tala om för Finlands regering att de mest utsatta i världen behöver vårt stöd. #eiköyhimmiltä

Nedskärningarna har direkta följder på miljoner människors liv. Samarbetet med en del av de länderna som nu är mottagare av finländskt bistånd hotar slutas helt. I sviktande stater är nedskärningarnas följder speciellt allvarliga. Det är ett dåligt val att inte hjälpa de som är i störst nöd i världen.

Utvecklingspolitik är en del av vår utrikes- och säkerhetspolitik. Regeringsprogrammet säger uttryckligen att Finland bär sitt globala ansvar och stärker säkerhet, hållbar utveckling, kvinnors och flickors ställning och fred samt kämpar emot klimatförändringen. Dessa målsättningar kan inte nås utan bistånd och humanitär hjälp. Finland är internationellt känt som en långsiktig partner som håller fast vid avtalade principer. Stora och snabba nedskärningar tär på vårt internationella anseende. Samtidigt visar Finland dåligt exempel åt andra EU-länder.

Vi, de undertecknade, representerar vanliga finländare som vill delta i arbetet för en rättvisare värld. Många av oss deltar i biståndsarbete genom att donera pengar eller genom frivilligarbete. Vi önskar att också landets regering ger sitt stöd till biståndsamarbete genom att garantera dess forsättning.

Vi kräver att regeringen gör nedskärningarna skäligare. De planerade nedskärningarna på omkring 50 procent* är oacceptabelt hårda och hotar att förlama biståndsamarbetet och den humanitära hjälpen. De för Finland mycket långt från den internationellt avtalade målsättningen att garantera en budget på 0,7 % av BNP:n till biståndsarbete. Om nedskärningarna är oundvikliga, bör det göras ansvarsfullt. Nedskärningarna bör förverkligas så att deras följder inte skadar de allra fattigaste. Med måttliga nedskärningar kan skador minimeras och nådda resultat och effektivitet maximeras.

*) Siffran har uppdaterats efter att regeringen i augusti meddelade om ytterligare nedskärningar. Procenttalet grundar sig på en jämförelse av biståndets anslag från år 2015.